Up Coming

โปรโมชั่น สินค้าแลกฟรี

ซื้อสินค้าครบตามกำหนด รับไปเลย!!

- ช็อปครบ 6,000 บาท รับสิทธิ์แลกกระเป๋าลดโลกร้อน ฟรี

- ช็อปครบ 12,000 บาท รับสิทธิ์แลกร่มพรีเมี่ยม ฟรี

เพียงรวบรวมใบเสร็จรับเงินให้ครบตามยอดภายในวัน และสาขาเดียวกันเท่านั้น นำไปยื่น ณ จุดลูกค้าสัมพันธ์